Validiteitsverklaring en schema


De groepsverantwoordelijke verklaart hierbij namens zichzelf en alle deelnemers van de desbetreffende activiteit(en):

1. Kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en) die opgenomen zijn in de reservering.

2. Alle medische, fysieke en/of conditionele bijzonderheden van deelnemers aan de activiteit(en) schriftelijk op het bijgevoegde formulier aan Outdoor Laarbeek te melden, als individuele deelnemers hiermee akkoord gaan. Dit formulier met bijzonderheden wordt na deze dag vernietigd in het kader van de AVG. Bij een ongeval worden de gegevens overgenomen in onze ongevallen registratie.

3. Opgelopen letsel tijdens de activiteiten dient op de dag zelf bij een leiding gevende gemeld te worden. Hij/zij vult een ongevallen registratie met u in.

4. Voor wat betreft gezondheid en conditie betreft in staat zijn deel te nemen aan de activiteiten (zie validiteitschema).

5. Fysiek en mentaal in staat zijn om deel te nemen aan de activiteiten zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen (zie validiteitschema).

6. Sportieve en makkelijk zittende kleding te zullen dragen en daarnaast het validiteitschema geraadpleegd te hebben voor overige kledingvoorschriften.

7. Niet onder invloed te zullen zijn van alcohol of drugs houdende middelen tijdens deelname aan de activiteit(en).

8. Bewust er van te zijn dat deelname aan de activiteit(en) niet geheel zonder risico’s is.

9. Eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van gedrag om de risico’s tot het minimum te beperken.

10. Veiligheidsinstructies te zullen opvolgen en te luisteren naar de instructeur(s).

Outdoor Laarbeek VOF is lid van de SVWB (Stichting Veilig Werken Buitensport).
Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van de SVWB van toepassing. Met het zetten van uw handtekening verklaart uw kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.outdoorlaarbeek.nl

Voor deelnemers < 18 jaar, tekent een persoon aanwezig tijdens de activiteiten bij Outdoor Laarbeek. De handtekeningen mogen ook op de dag zelf gezet worden.

Wij verzekeren u uw gegevens niet aan derden te verspreiden.
Door uw akkoord om de reservering te bevestigen via het online reserveringssysteem en met het zetten van uw handtekening, gaat u akkoord met deze validiteitverklaring!